I won’t tell anyone

I won’t tell anyone about the way you hold my hand 
I won’t tell anybody 
I won’t tell anybody how you turn my world around 
I won’t tell anyone how your voice is my favourite sound 
I won’t tell anybody 
They want to push me down 
They want to see us fall

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *